RDS: Odpowiedź Prezesa GUS w sprawie uchwały o problemach przedsiębiorstw z branży budowlanej

Zapraszamy do zapoznania się z pismem dra Dominika Rozkruta, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczące Uchwały nr 70 Strony pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie problemów przedsiębiorstw działających w branży budownictwa infrastrukturalnego. Strona pracodawców wyraziła w nim zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją przedsiębiorców działających w branży budowlanej oraz niewystarczającą reakcją na ten stan rzeczy ze strony odpowiednich organów władzy publicznej.

Uchwała nr 70: https://bit.ly/2PmOAYr

Odpowiedź: https://bit.ly/31N3FVV