Raportowanie niefinansowe. Pozyskiwanie informacji

Już od przyszłego roku ok. 300 polskich spółek zobowiązanych będzie wraz ze sprawozdaniem ze swojej działalności składać oświadczenie na temat informacji niefinansowych. Jest to związane z wejściem w życie 26 stycznia 2017 r. nowelizacji ustawy o rachunkowości  wdrażającej do polskiego prawa dyrektywę 2014/95/UE.
Ministerstwo Rozwoju zachęca do zapoznania się z informacjami na temat raportowania niefinansowego zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Finansów. Można tez zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania LINK

Pakiet informacji został zaktualizowany 8 grudnia 2017 r. również w oparciu o pytania zgłoszone podczas konferencji pt. Praktyka raportowania niefinansowego. Jak wypełnić nowe wymogi ustawy o rachunkowości., która odbyła się 3 października 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju.
Więcej: LINK