Raport Komisji Europejskiej nt. dostępu MŚP do zamówień publicznych

25 listopada 2010 roku Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do zamówień publicznych w latach 2006-2008.

Komisja Europejska zauważa, że mimo jej licznych starań, rynek zamówień publicznych wciąż pozostaje zamknięty dla MŚP, które pozyskują tylko 34% łącznej liczby zamówień (w tym mikroprzedsiębiorstwa – 6%, małe – 12%, średnie – 16%). Największy dostęp do rynku dla MŚP zapewnia Bułgaria, gdzie 80% zamówień trafia do mniejszych przedsiębiorców. Polskę, która tylko 30% zamówień kieruje do MŚP, znajdziemy pod koniec tej listy w towarzystwie Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii i Czech.
 

Więcej informacji: LINK