Radio dla Ciebie: Rząd sięga po pieniądze Funduszu Pracy

Ratując budżet, rząd dąży do zmniejszenia wydatków z Funduszu Pracy, przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Według projektu Fundusz, zamiast ponad 7,5 mld (jak jest obecnie) od nowego roku miałby do dyspozycji tylko 3,2 mld zł. „Zmniejsza się planowane wydatki do 50 proc., ale wysokość składki opłacanej przez pracodawców pozostałaby na niezmienionym poziomie. Takie działanie budzą niepokój” – mówi Elżbieta Lutow, ekspert Związku Rzemiosła Polskiego w Radiu dla Ciebie.

To właśnie składki opłacane przez pracodawców, poza dotacjami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, są podstawowym źródłem dochodów Funduszu Pracy. Jak podkreśla ekspert ZRP, do tego funduszu pracodawcy odprowadzają 2,45 proc. od wynagrodzeń. Dlaczego więc rząd planuje przeznaczać te pieniądze na inne cele niż zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, programy przeciwdziałania bezrobociu, czy świadczenia integracyjne?

W projekcie zaproponowano również, zmniejszenie o ponad 30 proc. wydatków na wspieranie przedsiębiorców zatrudniających młodocianych pracowników. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że zmiany te spowodują trudności z realizacją zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów. „Umowy o dofinansowanie zawierane są na okres dwóch lub trzech lat, jaka jest gwarancja, że państwo się z nich wywiąże?” – pyta Elżbieta Lutow.

Więcej: rdc.pl
Robert Łuchniak
20.10.2010

Materiał dostępny w archiwum działu SIP ZRP.