Pierwsza konferencja krajowa inaugurująca działania Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa