Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt budżetu na rok 2014

Zgodnie z założeniami ustawy budżetowej dochody mają wynieść w przyszłym roku 276,5 mld zł, wydatki nie więcej niż 324,2 mld zł, a deficyt nie przekroczy 47,7 mld zł.

Podatkowe dochody budżetu państwa oszacowano na 248,0 mld zł, w tym: VAT – 115,7 mld zł, akcyza – 62,1 mld zł, CIT – 23,3 mld zł i PIT – 43,7 mld zł. Podatek od wydobycia niektórych kopalin zaplanowano w wysokości 2,0 mld zł. Dochody niepodatkowe mają wynieść 26,9 mld zł.

Limit wydatków budżetu państwa na 2014 r. jest niższy o blisko 1 proc. od planowanego w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r. Podobnie jak w latach poprzednich największy udział w wydatkach ogółem będą stanowić dotacje i subwencje (47,2 proc.), wydatki bieżące jednostek budżetowych (20,3 proc.) oraz wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa (11,1 proc.). Limit wydatków uwzględnia zaplanowane na 2014 rok zmiany w systemie emerytalnym, w jego części kapitałowej, które będą oddziaływać na budżet państwa poprzez obniżenie dotacji do FUS, obniżenie wydatków na obsługę długu publicznego oraz potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa.

Projekt ustawy budżetowej na 2014 r. został skierowany do konsultacji z partnerami społecznymi w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.
Więcej: LINK