Rada Administracyjna UEAPME o polityce regionalnej Unii Europejskiej

25 czerwca 2010 roku w Wiedniu, w siedzibie Austriackiej Izby Gospodarczej odbyło się posiedzenie Rady Administracyjnej Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME).

Oprócz bieżących zagadnień wynikających z programu działania UEAPME, uczestnicy mieli okazję spotkać się z Johannesem Hahnem, Komisarzem ds. Polityki Regionalnej oraz prof. Danutą Hübner, Przewodniczącą Komitetu ds. Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim.

Dyskusja z udziałem gości dotyczyła roli małych i średnich przedsiębiorstw w regionach oraz dostępnych i planowanych środków wsparcia w ramach polityki regionalnej Unii Europejskiej. Podstawą do dyskusji był dokument roboczy przygotowany przez UEAPME (w załączeniu).

Komisarz Hahn przyznał, że pomimo iż MŚP odgrywają niezwykle ważną rolę w gospodarce UE stanowiąc jej kręgosłup, to w praktyce programy operacyjne nie są tworzone w sposób uwzględniający ich specyfikę. Podkreślił jednak, że choć za kształt większości programów ponoszą wspólną odpowiedzialność Komisja Europejska i administracja Państw Członkowskich, to jednak decyzje operacyjne podejmowane są na szczeblu regionalnym. Dlatego, jego zdaniem, członkowie UEAPME również na tym szczeblu powinny podejmować działania służące decyzjom idącym we właściwym z punktu widzenia potrzeb MŚP kierunku.

Prof. Hübner, odpowiadając na pytania strony polskiej przekonywała uczestników spotkania, że “innowacje muszą stać się częścią naszej kultury”. Jednak nie mogą one być postrzegane jedynie jako rozwiązania oparte na wysokiej technice – wszelkie inicjatywy w sferze innowacji czy badań i rozwoju muszą w pełni brać pod uwagę to, jakimi innowatorami mogą i chcą być MŚP, jaka jest specyfika tych firm i w jakich obszarach mogą ze względu na swoją skalę podejmować działania innowacyjne.

Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali: Jerzy Bartnik, prezes; Elżbieta Znosko-Łapczyńska, dyrektor generalny, Edyta Doboszyńska, dyrektor Zespołu Koordynacji Spraw Europejskich.

Więcej: LINK
Rola Rzemiosła i MŚP w rozwoju regionalnym (dokument UEAPME): LINK