PulsHR.pl: Zakaz handlu w niedziele. Kontrole PIP niekorzystne dla piekarni

Na portalu PulsHR.pl pojawiła się informacja, że Związek Rzemiosła Polskiego napisał list do minister rodziny i pracy Elżbiety Rafalskiej, w którym prosi o wydanie interpretacji nieprecyzyjnych przepisów lub podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która doprowadzi do korekty obowiązującej ustawy.

 

Prezes ZRP Jan Gogolewski w liście zwraca uwagę, że wprawdzie ustawa wyłącza spod zakazu handlu te firmy, których przeważająca część działalności polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi, ale takie brzmienie przepisów – wbrew intencjom ustawodawcy – uderza w część firm z tej branży.

 

„W praktyce okazało się, że uchwalony przepis sprawdza się w przypadku samodzielnych placówek handlowych, dokonujących sprzedaży tych artykułów, natomiast sytuacja komplikuje się w odniesieniu do sklepów producenckich” – pisze portal pulsHR.pl.

 

Więcej: LINK