Puls Biznesu: W grupie łatwiej o wsparcie

Jak szacuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), liczba klastrów działających na naszym rynku może sięgać 250. Rząd chce wspierać politykę klastrową oferując zrzeszonym firmom z jednej branży pomoc finansową i doradczą.

– Klastry są uznawane za „katalizator” procesów innowacyjnych i siłę napędową rozwoju regionów. Współpraca podmiotów w ramach takich tworów prowadzi do wzrostu produktywności lokalnych przedsiębiorstw, wspiera ich nowoczesność, a także sprzyja ożywieniu na rynku pracy – tłumaczy Emilia Chmiel z wydziału prasowego Ministerstwa Gospodarki.

Klastry mogą się także ubiegać o fundusze unijne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.1., które obejmuje między innymi zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także szkolenia i doradztwo. Zrzeszenia z większym stażem otrzymają również wsparcie na budowę obiektów i ich wyposażenie oraz współpracę międzynarodową.

W ramach obecnej perspektywy finansowej podpisano już 32 umów na łączną kwotę dofinansowania ok. 226 mln zł. Nadzieję na rozwój klastrów daje także nowa perspektywa finansowa na lata 2014-20.
– Program będzie finansował projekty związane z internacjonalizacją oraz rozwojem współpracy pomiędzy klastrami a podmiotami zewnętrznymi, w szczególności na szczeblu międzynarodowym— tłumaczy Iwona Wendel, wiceminister rozwoju regionalnego. Więcej informacji można znaleźć na stronie Portalu Innowacji: LINK

Więcej: pb.pl
21.03.2013
Anna Gołasa
LINK