Puls Biznesu: Więcej pieniędzy dla regionów

W latach 2014-2020 województwa mogą się spodziewać większych funduszy unijnych na regionalne programy operacyjne. Do rozdania jest 28 mld euro. W ten sposób ministerstwo rozwoju regionalnego chce wzmocnić działania realizowane w regionach.

Na dofinansowanie mogą liczyć działania wspomagające konkurencyjność przedsiębiorstw, związane z inwestycjami i rozwojem kadr podaje Puls Biznesu. Struktura programów będzie jednak inna niż obecnie przyznała minister Elżbieta Bieńkowska. Programy będą finansowane z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Do najważniejszych zadań realizowanych w regionach zaliczyć należy wspieranie przedsiębiorstw. Mają one otrzymać znacznie więcej pieniędzy unijnych niż do tej pory.

Więcej
pb.pl
20.08.2013
LINK