Puls Biznesu: Urzędy sprawne w 99 proc.

Urzędy maja cały czas problemy z osiągnięciem ustawowego progu 6 proc. w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – czytamy w „Pulsie Biznesu”.

Z raportu NIK wynika, że sytuacja poprawia się, jednak pomimo przepisów, które promują zatrudnienie osób niepełnosprawnych wzrosło ono zaledwie o 0,26 pkt proc. w porównaniu z 2011 rokiem. Co gorsze może być to wynik tego, że zdrowi do niedawna pracownicy zyskiwali orzeczenie o niepełnosprawności.

NIK wskazuje kilka powodów, czemu tak mało niepełnosprawnych pracuje: małe zainteresowanie pracą, słabe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, ale także bariery architektoniczne.

Więcej:pb.pl
08.08.2012
LINK