W trosce o młodych ludzi w szczególnej sytuacji życiowej

Związek Rzemiosła Polskiego mając na uwadze dobro młodych ludzi znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej, zwrócił się z propozycją do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza umożliwienia im przygotowania zawodowego w formie młodocianego pracownika – pomimo ukończenia 18 roku życia.

Propozycja wiąże się ze zmianą w dziale IX Kodeksu pracy. Chodzi o rozszerzenie katalogu wyjątkowych przypadków o możliwość zatrudnienia młodej osoby w wieku do 21 lat, która znajduje się w trudnej i uzasadnionej społecznie sytuacji. Propozycja dotyczy §5 art. 190  ustawy Kodeks pracy.
 

Pełna treść wystapienia LINK