Puls Biznesu: Ulga na złe długi do poprawki

W opinii przedsiębiorców zmiany proponowane przez rząd w stosowaniu tzw. Ulgi za złe długi będzie kolejnym utrudnieniem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dlatego ani Związek Rzemiosła Polskiego ani Pracodawcy RP nie popierają tego rozwiązania. ZRP krytykuje pomysł, by wierzyciel mógł obniżyć dochód przed opodatkowaniem o kwotę wierzytelności nieuregulowanej, bądź zbytej w ciągu 120 dni po upływie terminu na dokonanie płatności.
 
„W ocenie ZRP, o ile w podatku od towarów i usług (VAT) ulga na złe długi wiąże się z realnym zwrotem od fiskusa nadpłaconej daniny, o tyle ta sama korekta w podatkach dochodowych — czego dotyczy pomysł — może być iluzoryczna, a nawet nigdy nie zostać odzyskana przez podatnika, np. w przypadku gorszej sytuacji finansowej firmy skutkującej stratą podatkową. Według związku projektowany pomysł może w rzeczywistości znacznie utrudnić rozliczenia księgowo-skarbowe dużej grupie podatników — tych, którzy nie są podatnikami VAT, a prowadzą księgi dla rozliczeń podatków dochodowych. Zostaną oni obarczeni najpierw obowiązkiem monitoringu płatności i w konsekwencji ewentualnej korekty kosztów, czego dotychczas nie musieli wykonywać’- czytamy w Pulsie Biznesu.
 
ZRP przypomina, że już to przerabialiśmy. Podobny przepis, wprowadzający tzw. mechanizm korekty kosztów, obowiązujący w latach 2013-15, nie sprawdził się. Był oceniany jako bardzo uciążliwy i nie przyczynił się do likwidacji zatorów płatniczych, co było jego celem. W rezultacie został uchylony. Istnieje poważna obawa, że nowe rozwiązania zamiast uprościć rozliczanie z fiskusem , znacznie je skomplikują.
Więcej:
pb.pl
Iwona Jackowska
27.02.2018

LINK