Konsultacje ustawy o ochronie sygnalistów z przedstawicielami pracodawców

6 maja 2024 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało pierwszą z cyklu konferencji online poświęconą projektowanym rozwiązaniom w ustawie o ochronie sygnalistów z udziałem około 100 osób, przedstawicieli kilkudziesięciu pracodawców zrzeszonych w Radzie Dialogu Społecznego.

Na pytania pracodawców odpowiadali eksperci z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .

Rządowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trafił do Sejmu RP w połowie kwietnia br.

13 maja br. odbędzie się kolejna konferencja online, podczas której przedstawiciele MRPiPS odpowiedzą na pytania i wątpliwości strony pracodawców oraz strony związkowej.