Kolejny etap kampanii SME United na rzecz udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Zdaniem SMEunited (Rzemiosło oraz MŚP w Europie) małe  firmy odgrywają znaczącą rolę w tworzeniu dobrobytu gospodarczego i spójności społecznej. Europejska gospodarka jest napędzana głównie przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Decydenci polityczni przy każdej okazji podkreślają, że MŚP są „kręgosłupem gospodarki”. Nie widać jednak, aby specyfika MŚP była uwzględniana w prawodawstwie. Decydenci powinni tworzyć politykę i przepisy dostosowane do możliwości małych firm, ponieważ będą one działać również w przypadku większych przedsiębiorstw. W nadchodzącej kadencji politycznej musimy sprawić, by prawo było realizowane i opierało się na zasadzie „#ThinkSmallFirst and act accordingly” (Najpierw myśl na małą skalę i działaj odpowiednio). Konkretne działania priorytetowe w tym zakresie zzamieszczone są w memorandum SMEunited na wybory europejskie „MŚP motorem transformacji”.

Zdaniem SMEunited każdy może wyrazić swoje żądania mieć wpływ na kształt przyszłości Europy, głosując w wyborach europejskich.