XXII edycja konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP

Informujemy, że Kancelaria Prezydenta RP rozpoczęła nabór do kolejnej XXII-ej edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP – przyznawanego raz do roku polskiego wyróżnienia gospodarczego, którym uhonorowane zostają podmioty przyczyniające się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegające zasad odpowiedzialnego biznesu, promujące pozytywny wizerunek Polski oraz stanowiące wzór funkcjonowania dla innych. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 24 czerwca br. Zgodnie z regulaminem Związek Rzemiosła Polskiego może zgłosić po jednym kandydacie w siedmiu kategoriach:

Kategorie główne:

 1. Lider MŚP (formularz zgłoszeniowy do pobrania) – nagroda dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, które w szczególności:
  • funkcjonują na polskim rynku minimum 5 lat;
  • rozwijają się i odnoszą sukcesy;
  • są liderami regionu;
  • otrzymały nagrody, wyróżnienia lub certyfikaty.
 2. Narodowy Sukces (formularz zgłoszeniowy do pobrania) – nagroda dla polskich przedsiębiorstw, które od co najmniej 5 lat osiągają trwały wzrost i zrównoważony rozwój, będąc wzorem funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw, w tym w szczególności:
  • odnoszą sukcesy ekonomiczne;
  • zdobyły uznanie w swojej branży oraz wpływają na jej ożywienie;
  • z sukcesem zdobywają rynek krajowy wykorzystując innowacyjne rozwiązania;
  • utrzymały lub zwiększyły poziom zatrudnienia w ostatnich latach;
  • otrzymały nagrody, wyróżnienia i certyfikaty.
 3. Międzynarodowy Sukces (formularz zgłoszeniowy do pobrania) – nagroda dla polskich przedsiębiorstw funkcjonujących minimum 5 lat, osiągających znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych, które w szczególności:
  • stanowią realną konkurencję na rynkach zagranicznych;
  • dokonują fuzji i przejęć na rynkach zagranicznych;
  • osiągnęły rozpoznawalność oraz zdobyły uznanie na rynkach zagranicznych;
  • eksportują polskie wyroby lub usługi pod własną marką;
  • mają wysoki udział eksportu w sprzedaży ogółem;
  • tworzą pozytywny wizerunek Polski za granicą;
  • otrzymały nagrody, wyróżnienia, certyfikaty oraz znaki jakości.
 4. Odpowiedzialny Biznes (formularz zgłoszeniowy do pobrania) – nagroda dla polskich przedsiębiorstw wykazujących się aktywnymi działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, które w szczególności:
  • prowadzą działania wewnątrz organizacji sprzyjające pracownikom i ich rodzinom;
  • prowadzą działania prospołeczne służące lokalnej społeczności;
  • prowadzą działania proekologiczne;
  • angażują lokalne instytucje do wspólnych inicjatyw;
  • tworzą nowe miejsca pracy na terytorium Polski.
 5. Firma Rodzinna (formularz zgłoszeniowy do pobrania) – nagroda dla polskich przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, które są jednocześnie firmą rodziną, zarejestrowaną i działającą w Polsce co najmniej od 15 lat, gdzie:
  • co najmniej dwóch członków rodziny wspólnie pracuje w przedsiębiorstwie, zarządza nim lub zasiada w jego strukturach;
  • członkowie rodziny są większościowymi wspólnikami, udziałowcami lub akcjonariuszami;
  • przedsiębiorstwo rozwija się i odnosi ekonomiczne sukcesy;
  • przedsiębiorstwo zdobyło znaczenie na rynku oraz wpływa na ożywienie całej branży;
  • przedsiębiorstwo wykorzystuje innowacyjne rozwiązania;
  • przedsiębiorstwo utrzymało lub zwiększyło poziom zatrudnienia w ostatnich latach;
  • przedsiębiorstwo podejmuje działania na rzecz środowiska lokalnego;
  • przedsiębiorstwo otrzymało nagrody, wyróżnienia i certyfikaty.

Kategorie specjalne:

 1. Badania+Rozwój (formularz zgłoszeniowy do pobrania) – nagroda specjalna dla zespołów badawczych, jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną, które w szczególności:
  • stworzyły innowacyjny produkt lub technologię;
  • przysługują im prawa własności intelektualnej oraz pokrewne do przedmiotu wdrożenia lub komercyjnego wprowadzenia do obrotu;
  • innowacja trafiła do wdrożenia lub sprzedaży bądź zyskała zewnętrzne finansowanie przygotowujące do rozpoczęcia wdrożenia lub sprzedaży;
  • innowacja znajduje się na liście krajowych inteligentnych specjalizacji zdefiniowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
 2. STARTUP_PL (formularz zgłoszeniowy do pobrania) – nagroda dla polskich przedsiębiorstw, które istnieją na rynku maksymalnie 5 lat oraz stworzyły innowację produktową lub technologiczną, w tym w szczególności:
  • stworzyły innowacyjny produkt lub technologię;
  • wypełniają niszę na intensywnie rosnącym rynku;
  • produkt lub technologia istnieje na rynku i daje wyróżniające kandydata wyniki finansowe;
  • produkt lub technologia znajduje się na liście krajowych inteligentnych specjalizacji zdefiniowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Prosimy zrzeszone w ZRP izby rzemieślnicze o przesyłanie kandydatur zakładów rzemieślniczych na wypełnionych formularzach zgłoszeniowych wraz z krótkim opisem działalności, który przygotowuje kandydat (w wersji edytowalnej) do 10 czerwca 2024 na adres: nzn@zrp.pl

W przypadku pytań dotyczących Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP prosimy o kontakt:

tel. (48) (22) 695 11 99

e–mail: nagroda.gospodarcza@prezydent.pl.

Regulamin XXII edycji konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP

Źródło: prezydent.pl