Puls Biznesu: Strona rządowa pozytywnie o uzgodnieniach związków i pracodawców

„Strona rządowa Komisji Trójstronnej pozytywnie odnosi się do uzgodnionych między związkami zawodowymi i pracodawcami propozycji rozwiązań antykryzysowych – poinformował resort gospodarki” – czytamy w Pulsie Biznesu.
„Dwustronnie uzgodnione propozycje działań dla ograniczenia skutków kryzysu w Polsce, dotyczą zmian w wynagrodzeniach i świadczeniach socjalnych, na rynku pracy i w polityce gospodarczej – podało w piątek wieczorem w komunikacie biuro prasowe ministerstwa.”

„Rozwiązania wynegocjowane między pracodawcami i związkami zawodowymi bez udziału rządu przedstawiono w piątek podczas posiedzenia prezydium Komisji Trójstronnej.”

„Resort podał, że strona rządowa Komisji pozytywnie odniosła się do tych propozycji. Wyniki rozmów w Komisji zostaną przedstawione rządowi na najbliższym posiedzeniu. Szczegóły uzgodnionych rozwiązań mają być przedstawione w najbliższych dniach. W Komisji Trójstronnej uczestniczą ze strony związkowej przedstawiciele Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych a ze strony pracodawców Business Centre Club, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” i Związek Rzemiosła Polskiego.”

Więcej: LINK

Puls Biznesu
27.03.2009