Informacje o pracach komisji Trójstronnej

W dniu 23 marca 2009 roku odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, któremu przewodniczył Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. Podczas spotkania zaprezentowano pakiet antykryzysowy wypracowany przez partnerów społecznych oraz aktualne działania rządu związane z kryzysem.

Po omówieniu tych dwóch obszarów ustalono, iż wyłączony zostanie z „Pakietu działań antykryzysowych przyjęty w dialogu autonomicznym partnerów społecznych reprezentowanych w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych” pkt. 12 „Przyśpieszona amortyzacja” ponieważ ten zakres tematyczny został już zawarty w nowelizacji ustawy w zakresie rozliczania amortyzacji od środków trwałych. Wobec powyższego w „Pakiecie….” Pozostaje 12 punktów, które pozostają do dalszych prac. Do pozostałych obszarów tematycznych strona rządowa ma przygotować propozycje rozwiązań oraz wyliczyć koszty jakie będą generowane przez proponowane rozwiązania.

Obszary te mają zostać opracowane do wtorku i skierowane na Radę Ministrów w dniu 31 marca 2009 r. Strona społeczna ma zostać poinformowana o zaakceptowaniu przez stronę rządową danych działań do końca 2 kwietnia 2009 r.

Szczegółowe informacje w załączniku.