Puls Biznesu: Smutny obraz polskiego rynku pracy

Jak wynika z przytoczonych przez „Puls Biznesu” badań z raportu OECD, aż 28 proc. osób zatrudnionych w Polsce pracuje na umowach tymczasowych.

To najgorszy wynik wśród krajów OECD, a także ekspirujących do uczestnictwa w tej organizacji. Taka forma zarunienia przeważa wśród ludzi młodych – ponad 70 proc. pracowników w przedziale wiekowym 15-24 pracuje na podstawie umów tymczasowych.

Bezrobocie w Polsce pod koniec zeszłego roku wynosiło 9,1 proc. czyli powyżej średniej dla OECD (7,5 proc.).

Więcej:pb.pl
13.07.2015
LINK