Unieważnienie postepowania konkurencyjnego z dnia 25.06.2015

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że postępowanie konkurencyjne z dnia 25.06.2015 w zakresie wynajmu sal szkoleniowych, usług restauracyjnych, zapewnienia noclegów oraz transmisji on-line dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „Fundusze europejskie – jakie to proste. Działania edukacyjne dla przedsiębiorców sektora MSP z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” zostało unieważnione z powodu wystąpienia wady w postępowaniu.