Puls Biznesu: Program dla terminatorów

W „Pulsie Biznesu” czytamy o postulacie Związku Rzemiosła Polskiego do ministra pracy i polityki społecznej by upowszechnić w Polsce kształcenie dualne.

Taka forma kształcenia (część w szkole, część w zakładzie pracy) jest powszechna między innymi w Austrii, Danii, Niemiec czy Szwajcarii, gdzie wskaźniki bezrobocia wśród osób młodych są bardzo niskie. Młodzież kształcona w Polsce w systemie dualnym (między innymi w rzemiośle) również łatwo znajduje pracę, na co wskazuje dwukrotnie mniejsze bezrobocie w tej grupie.

Jak zaznacza ZRP w wystąpieniu do ministra konieczność udziału pracodawców dostrzega także Komisja Europejska. W związku z tym Związek proponuje rozpoczęcie rozmów nad utworzeniem nowego instrumentu przygotowania zawodowego, który miałby wesprzeć osoby w wieku 18-25 lat, znajdujące się poza systemem edukacji i rynkiem pracy wskutek nieszczęśliwych przypadków lub błędnych decyzji życiowych. Program taki pozwoliłby kształcić się osobom wykluczonym z rynku pracy w zawodach, w których brakuje wykwalifikowanych pracowników.

Więcej: LINK