Ostatnia chwila na zgłoszenie firm i instytucji wspierających niepełnosprawnych

Do końca lipca można jeszcze złożyć formularz zgłoszeniowy w konkursie „Lodołamacze 2013”. To konkurs skierowany do ludzi, firm i instytucji, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.

 

Cele konkursu to m.in. :

– promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na wsparcie pracowników w obszarze problemów zdrowotnych i rehabilitacyjnych;

– promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych;

– promowanie pozytywnych wzorców kultury organizacyjnej pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,

– zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy i podnoszenia standardu istniejących miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

Aby otrzymać honorowy tytuł „Lodołamacza” konieczne jest nadsyłanie zgłoszenia (formularza zgłoszeniowego) do 31 lipca 2013 roku. Formularz można przesłać pocztą(decyduje data stempla pocztowego) lub przez internet: LINK

 

Patronat Honorowy nad Konkursem „Lodołamacze 2013” objęła Małżonka Prezydenta RP, Anna Komorowska

 

Więcej informacji: LINK