Puls Biznesu: Pracodawcy się boją, związki grożą protestem

„Rząd zlekceważył nasze postulaty antykryzysowe. Czekamy do poniedziałku — mówią pracodawcy i związkowcy. Coraz bardziej oddala się przyjęcie pakietu antykryzysowego przez rząd i partnerów społecznych czyli pracodawców i związkowców” – czytamy w Pulsie Biznesu.

„— Materiały, które dostaliśmy od rządu, absolutnie nie realizują naszego porozumienia ze związkowcami z 13 marca. Propozycje rządu rozmijają się z naszymi oczekiwaniami — mówi Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich (KPP)”.

Wtóruje mu Janusz Śniadek, przewodniczący NSZZ Solidarność. — Przekazane przez stronę rządową dokumenty niewiele mają wspólnego z przeciwdziałaniem kryzysowi —mówi szef „S”. O tym, że rząd sceptycznie podejdzie do tego pakietu, „PB” informował jako pierwszy już 31 marca. Podczas dzisiejszego posiedzenia Prezydium Komisji Trójstronnej (PKT) partnerzy społeczni będą oczekiwać na konkretne propozy-cje rządu wobec wszystkich 13 postulatów zawartych w pakiecie. — Premier Tusk publicznie deklarował poparcie dla całego pakietu więc żądamy jasnego stanowiska ministrów i propozycji zapisów ustawowych — mówi Andrzej Malinowski, wiceszef PKT”.

„Janusz Śniadek dodaje, że rząd powinien uzupełnić brakujące zapisy i wyliczyć skutki finansowe wszystkich postulatów. — Ciągle brakuje konkretów ze strony rządu — mówi Janusz Śniadek”.

Więcej: Puls Biznesu

Jarosław Królak
20.04.2009