Stanowisko ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach gospodarczych

Związek Rzemiosła Polskiego przygotował opinię do projektu Konwentu Marszałków Województw RP, dotyczącego przyszłości samorządu gospodarczego w Polsce.
ZRP nigdy nie kwestionował i nie kwestionuje konieczności powołania w Polsce silnego samorządu gospodarczego, jako partnera administracji publicznej zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

Zdaniem ZRP budowanie samorządu i jego instytucji pociągnie za sobą konieczność dokonania głębokich zmian w regulacjach prawnych, w szczególności w zakresie możliwości realizowania przez samorząd gospodarczy zadań publicznych.

Szczegółowe stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego oraz projekt Konwentu Marszałków w załączniku.