Dz.G.Prawna: Dwa rodzaje ubezpieczonych

Od 2016 roku oskładkowanie umów zleceń będzie wymagało uwagi zarówno od przedsiębiorcy, jak i pracodawcy. Jeśli pracownik pracuje na zlecenie w więcej niż jednej firmie musi o tym poinformować szefa.

Problem leży jednak w tym, że konieczność informowania ma dotyczyć tylko zbiegu umów-zleceń. Nie będzie go zatem w innych przypadkach, np. pracy na etacie i zleceniu. W ten sposób zleceniodawca nie dowie się, czy musi oskładkować daną umowę, czy nie. Jeśli ZUS stwierdzi taki obowiązek, tylko on odpowie przed organem rentowym za powstałe zaległości.

Firmy starają się zabezpieczać przed decyzją wzywającą do uregulowania zadłużenia składkowego. Najczęściej wymagają więc oświadczenia, że współpracownik osiąga minimalne wynagrodzenie z umowy o pracę albo wpisują do umowy-zlecenia klauzulę, że niedopełnienie obowiązku informacyjnego spowoduje potrącenie z wynagrodzenia zaległych składek w razie upomnienia z ZUS.

Więcej: gazetaprawna.pl
6.10.2014
Michał Kuc
LINK