Puls Biznesu: PIP rzadko karze początkujących

Niedawno powstałe mikroprzedsiębiorstwa nie muszą się obawiać kontrolerów Państwowej Inspekcji Pracy. PIP przeprowadza inspekcje głównie prewencyjnie, a inspektorzy wystawiają mandaty sporadycznie. Działania mają charakter prewencyjny i są wsparciem dla pracodawców w pogłębianiu wiedzy o bhp – zapewnia PIP – czytamy w „Pulsie Biznesu”.

– Jeśli taki głównie cel mają kontrole, nie jesteśmy im przeciwni – zapewnia Elżbieta Lutow, dyrektor Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości w Związku Rzemiosła Polskiego. – Można je potraktować jako rodzaj instruktażu – dodaje. Inspektorzy oceniają, że naruszenia przepisów i zasad bhp stwierdzane w nowych małych zakładach wynikają głównie z niskiego poziomu wiedzy pracodawców i osób kierujących pracownikami. Potwierdzają to także wyniki z 2012 roku. Pracodawcy skarżyli się na zawiłe prawo i brak poradników opisujących ich obowiązki w prosty sposób. Elżbieta Lutow przyznaje, że to może być problem dla nowych małych przedsiębiorców. – Szczególnie dla tych, którzy nie korzystają z usług biur, zajmujących się obsługą kadrową i bhp – podkreśla Elżbieta Lutow. Organizacje rzemieślnicze również starają się w tej dziedzinie wspomagać swoich członków.

W prawdzie w 2012 roku początkujące mikrofirmy kontrolowano często, ale kary wymierzane były bardzo rzadko. Na ponad 800 kontroli nałożono jedynie 32 mandaty. Tylko w 27 zakładach (to 3 proc. skontrolowanych) inspektorzy pracy nie stwierdzili naruszeń przepisów. Najczęściej w firmach nie ocenione zostaje należycie ryzyko zawodowe (31 proc.) lub ocena jest niekompletna (13 proc.), nie ma wymaganych instrukcji bhp (27 proc.), wstępnego szkolenia bhp (6 proc.) lub prowadzi się zajęcia bez programu (26 proc.), pracownicy nie mają też czasem wymaganych badan lekarskich (6 proc.).

Kontrole w nowo powstałych firmach zakończyły się wydaniem 3706 decyzji, w tym: 11 dotyczących wstrzymania prac, 40 o wstrzymaniu eksploatacji maszyn, 11 o skierowaniu 20 osób do innych prac,
skierowaniem do pracodawców 455 wystąpień z 1146 wnioskami, ukaraniem 32 osób mandatami karnymi na łączną kwotę 36,6 tys. zł, zastosowaniem środków oddziaływania wychowawczego (np. pouczenia, ostrzeżenia) wobec 119 osób, skierowaniem do sądu trzech wniosków o ukaranie.
Inspektorzy nowo zarejestrowanym pracodawcom udzielili 4 tys. porad prawnych i technicznych

Więcej:pb.pl
21.08.2013
Iwona Jackowska
LINK