Puls Biznesu: Mikro ZUS budzi sprzeciw

„Nie ma uzasadnienia dla wyłączenia z ulgi ryczałtowców — podkreśla ZRP w opinii o projekcie obniżenia składek ubezpieczeniowych.-czytamy w Pulsie Biznesu.

Zachęcamy do przeczytania artykułu Iwony Jackowskiej w którym mowa o obawach, jakie budzi kierownictwa Związku mikro zus. „Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) postuluje, aby zrezygnować z planu wprowadzenia tzw. mikro ZUS-u dla firm. Jan Gogolewski, prezes związku, skierował pismo z takim apelem do Jadwigi Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. — Uważamy, że bardziej właściwym wsparciem przedsiębiorców o niskich dochodach byłoby zwiększenie kwoty wolnej od podatku dochodowego — stwierdza Jan Gogolewski. Jak już pisaliśmy, niedawno do konsultacji skierowano projekt nowelizacji niektórych ustaw, w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę”- cytujemy za gazetą.

„— Ponad 600 tys. przedsiębiorców rozlicza się w ten sposób, w formie karty podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego. W ich przypadku nie ma możliwości ustalenia dochodu dla ustalenia obciążeń na ubezpieczenia społeczne — wyjaśnia prezes ZRP.

Projektodawca zapowiada, że ta grupa podatników nie będzie miała prawa do mikro ZUS-u, bo trudno ustalić ich przychody. — To nieprawda. Wszyscy prowadzą ich ewidencję dla celów VAT, w tym, dla potwierdzenia zwolnienia podmiotowego z tego podatku, wielu rejestruje przychody za pomocą kas fiskalnych. Nie widzimy podstaw do wyłączenia ich z ulgowych składek — oponuje Jan Gogolewski. © Ⓟ

Więcej:

pb.pl

Iwona Jackowska

18.05.2018

LINK  https://www.pb.pl/mikro-zus-budzi-sprzeciw-929772