Kwalifikacje dla realizacji ekspansji zagranicznej. Ankieta adresowana do przedsiebiorców

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zachęca do wypełnienia ankiety dotyczącej zapotrzebowania przedsiębiorców na kwalifikacje dla realizacji działań ekspansji zagranicznej. Ankieta ma na celu poznanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie kształcenia pracowników, zwłaszcza osób, które zajmują się eksportem.

Wyzwaniem,  jakie stoi obecnie przed polskim biznesem, jest umiędzynarodowianie i potrzeba rywalizacji na rynkach zagranicznych. Wymaga to wykwalifikowania nowych kadr, posiadających odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. Chcielibyśmy, by zarówno kierunki studiów, jak również szkolenia, stawały się coraz bardziej dostosowane do potrzeb przedsiębiorców. Załączona ankieta ma przyczynić się do lepszego dostosowania kierunków studiów oraz zakresu szkoleń do potrzeb tych z przedsiębiorców, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność eksportową.

Prosimy o wypełnienie tej bardzo krótkiej ankietydo 5 czerwca.

link do ankiety:
http://web.e-bit.edu.pl/ANKIETY/CTW/1