Puls Biznesu: KE: Polska poprawia konkurencyjność swojej gospodarki

W środę Komisja Europejska opublikowała raport, w którym pozytywnie ocenia polska gospodarkę. „Konkurencyjność polskiej gospodarki poprawia się, choć reformy są wdrażane zbyt wolno w niektórych obszarach. Wzrost gospodarczy jest kontynuowany, do czego w znacznym stopniu przyczynia się eksport.” – czytamy w raporcie.

Według badań przeprowadzonych przez KE najbardziej konkurencyjne gospodarki UE to: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Luxemburg, Holandia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania. Średni poziom osiągają Cypr, Grecja, Włochy, Malta, Portugalia i Słowenia. Kraje „doganiające”, które napotykają wiele wyzwań, ale też osiągają postępy, to poza Polską: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Rumunia i Słowacja.

„Pod względem konkurencyjności polska gospodarka osiąga dobre wyniki, mimo słabości instytucjonalnych. W perspektywie średnio i długookresowej tempo wzrostu gospodarczego oraz wzrost konkurencyjności będą jednak prawdopodobnie hamowane przez słabości w innowacji, zrównoważonym rozwoju oraz otoczeniu biznesu, chyba że wdrożone zostaną stosowne reformy” – zaznacza KE.

Jednak zdaniem komisji reformy, które wprowadza polski rząd są zbyt powolne. „Jeżeli Polska pragnie osiągnąć swoje cele w ramach strategii Europa 2020, musi w większym stopniu przekształcić się w gospodarkę opartą na wiedzy, co będzie wymagało znacznych postępów w obszarach innowacji, zrównoważonego rozwoju oraz otoczenia biznesu”
 
Komisja pochwaliła natomiast polski rząd za ustawę o deregulacji usług świadczonych w ramach wolnych zawodów oraz za ustawę dotyczącą procedur rejestrowania działalności gospodarczej przez internet.

Więcej:pb.pl
26.09.2013
LINK