Szkolenia zawodowe bez VAT

Jak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego jeśli szkolenie zawodowe jest realizowane ze środków publicznych (np. dotacji unijnych) przynajmniej w 70 proc., to nie podlega ono w całości podatkowi VAT.

Wątpliwości pojawiły się w związku z kosztem, który ponosi uczestnik. Zgodnie z orzeczeniem sądu i wbrew interpretacjom Ministerstwa Finansów, okazuje się, że od tej sumy jednostka szkoląca również nie musi płacić podatku VAT, jeśli szkolenie będzie w 70 lub więcej procentach opłacone ze środków publicznych.

Orzeczenie jest prawomocne.