Puls Biznesu: Inspekcja pracy zadba o promocję i prewencję

Państwowa Inspekcja Pracy w 2015 roku zwróci szczególną uwagę na jakość szkoleń BHP. Podejmie także szereg działań prewencyjnych i promocyjnych.

Ogólne szkolenia BHP dla nowych pracowników są często traktowane z pewnym lekceważeniem, jako coś, co trzeba „odbębnić”. Tymczasem dotychczasowe kontrole pokazują, że niemal połowa poszkodowanych w wypadkach przy pracy pracowała w firmie niespełna rok.

Najwięcej decyzji pokontrolnych wydanych w ubiegłym roku w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczyło właśnie problematyki przygotowania pracowników do pracy — w tym obowiązkowych szkoleń BHP, badań lekarskich, uprawnień kwalifikacyjnych). Stanowiły one 16 proc. wszystkich decyzji.

Więcej: pb.pl
29.12.2014
Iwona Jackowska
LINK