Dz.G.Prawna: Przepisy o CSR to marchewka, nie kij

Nowe unijne uregulowania mają zachęcić firmy do stosowania rozwiązań z zakresu CSR. Eksperci jednak maja wątpliwości, czy wprowadzone przepisy faktycznie będą mieć taki efekt – czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Nowymi przepisami objęte zostaną jedynie duże przedsiębiorstwa. Powinny one przygotować raport o wdrażaniu CSR, ale jeśli tego nie zrobią nie będą karane.

– Dyrektywa miała być orężem we wdrażaniu społecznej odpowiedzialności w Polsce – twierdzi Ewa Albińska, menedżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Jej zdaniem tak się jednak nie stanie. Jak mówi, elastyczne podejście naszej administracji może sprawić, że niewielka liczba dużych firm będzie w ogóle podlegała obowiązkom.

Więcej: gazetaprawna.pl
30.12.2014
Patryk Słowik
LINK