Puls Biznesu: Boje o konstytucję dla firm na finiszu

Trwają końcowe uzgodnienia dotyczące rządowego projektu Prawo działalności gospodarczej – informuje „Puls Biznesu”. Nowelizacja zyskała poparcie organizacji pracodawców, jednak niechętnie odnoszą się do niej Państwowa Inspekcja Pracy i Komisja Nadzoru Finansowego.

Założeniami sztandarowego projektu Ministerstwa Gospodarki jest ułatwienie przedsiębiorcom relacji z urzędami, wprowadzenie zasady domniemanej uczciwości firmy, zakaz nadużywania uprawnień przez urzędników i wskazanie, że dozwolone są te wszystkie działania, których nie zabrania prawo.

Niechęć do wprowadzenia zasady domniemanej uczciwości przedsiębiorcy wyraża także Ministerstwo Finansów, które zajęło już wcześniej podobne stanowisko do prezydenckiego projektu wprowadzenia takiego zapisu.

Tymczasem PIP i KNF, a także UOKIK protestują przeciwko tzw. analizie ryzyka, czyli planowania kontroli w tych obszarach i w tych firmach, które stwarzają największe zagrożenie łamania prawa. Zdaniem w/w instytucji zapis utrudni, a czasem nawet uniemożliwi prawidłową kontrolę.

Więcej:pb.pl
24.06.2015
Jarosław Królak
LINK