Zapytanie ofertowe

Związek Rzemiosła Polskiego, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw zapraszają do złożenia oferty w zakresie wynajmu sal szkoleniowych, usług restauracyjnych, zapewnienia noclegów oraz transmisji on-line dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „Fundusze europejskie – jakie to proste. Działania edukacyjne dla przedsiębiorców sektora MSP z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Pomoc Techniczna).

Przedmiotem oferty jest: udostępnienie sali szkoleniowej dla max. 50 osób na dwa dni, zapewnienie przerw kawowych, obiadów i kolacji dla maksymalnie 50 osób oraz noclegów dla około 20 osób dla uczestników 16-u szkoleń w we wszystkich województwach Polski
(w każdym województwie jedno szkolenie) w okresie od 1.08 do 30.09.2015 roku zgodnie
z załączonym harmonogramem.

Ofertę należy złożyć do 3.07.2015 r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura Projektu).

Pełna treść Zapytania Ofertowego:
Załącznik 1.Terminy i miejsca szkoleń: LINK
Załącznik 2.Formularz ofertowy: LINK
Załącznik 3.Wykaz usług tożsamych: LINK
Załącznik 4.Oświadczenie o braku powiązań: LINK