Przypominamy – ostatnia chwila na sprawozdanie zakładu pracy chronionej

Jeżeli firma ma status zakładu pracy chronionej powinna do 20 lipca dostarczyć do urzędu wojewódzkiego sprawozdanie zawierające m.in. informacje o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych za pierwsze półrocze 2013 roku.

Takie sprawozdanie trzeba przygotować i złożyć na druku INF-W w urzędzie dwa razy w roku. Formularz potwierdzi spełnienie przez firmę warunków wymaganych do posiadania statusu zakładu pracy chronionej i można go złożyć w formie elektronicznych lub papierowej.

Kolejne sprawozdanie ZPChr musi przygotować do 20 stycznia za okres od lipca do grudnia.