Osiągnięcia UEAPME na rzecz rzemiosła i MŚP

Europejska Unia Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME), której Związek Rzemiosła Polskiego jest członkiem od 1991 roku, ma status europejskiego partnera społecznego i zrzesza około 80 organizacji z 34 państw. Gunilla Almgren, Prezydent UEAPME 16 lipca podsumowała działania organizacji.

Główną rolą UEAPME jest reprezentowanie i ochrona interesów rzemieślników oraz małych i średnich przedsiębiorców wobec instytucji Unii Europejskiej i innych europejskich interesariuszy. W tym tygodniu UEAPME podsumowała swoją działalność i osiągnięcia z ostatnich 18 miesięcy.  

Gunilla Almgren, Prezydent UEAPME 16 lipca zaprezentowała najważniejsze osiągnięcia UEAPME od stycznia 2012 roku, kiedy objęła funkcję Prezydenta tej organizacji. G.Almgren podkreśliła, że głównym celem UEAPME jest działanie na rzecz europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, w tym rzemiosła, prezentowanie ich potrzeb i problemów wobec instytucji UE, zabieganie, aby potrzeby te i problemy znajdowały odzwierciedlenie w planach pracy i inicjatywach tych instytucji, jak również przekonywanie europejskich decydentów do wdrażania legislacji, środków wsparcia oraz programów, jakich potrzebują mali przedsiębiorcy w całym cyklu swojej działalności – na etapie rozwijania firmy, budowania jej potencjału, wdrażania innowacji, wchodzenia na rynki zagraniczne, czy tworzenia nowych miejsc pracy.

Jako najważniejsze osiągnięcia na rzecz MŚP, będące efektem propozycji i prac UEAPME, G.Almgren wskazała:
Program „Horyzont 2020” będzie zawierał nowy instrument dedykowany MŚP, służący wspieraniu innowacyjności;
Od 2014 fundusze strukturalne będą lepiej wspierać instrumenty finansowe;
MŚP stały się priorytetem w ramach polityki rozwoju regionalnego;
Przegląd dyrektywy w sprawie czasu pracy zapewni większą elastyczność dla MŚP;
MŚP będą mogły korzystać ze wsparcia przy przeprowadzaniu audytów energetycznych.

UEAPME broni interesów rzemiosła i MŚP także poprzez działania mające na celu zapobieganie wprowadzaniu kosztownych i niepotrzebnych nowych obciążeń w ramach rozwiązań prawnych proponowanych przez instytucje UE i innych interesariuszy.

5 najważniejszych regulacji, jakie UEAPME powstrzymała w interesie sektora MŚP, w ciągu ostatnich 18 miesięcy to:
Wdrożenie Bazylei III nie zwiększy kosztów kredytowania MŚP;
W przypadku sprzedawców detalicznych nie stosuje się rygorystycznych zasad dotyczących zbierania odpadów elektronicznych;
Ilościowe określanie śladu środowiskowego pozostaje dobrowolne;
MŚP nie będą musiały płacić za dłuższy urlop macierzyński; *
Nie będzie nowych kosztownych dla MŚP przepisów dot. schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą;

„Podsumowując” – powiedziała na zakończenie Prezydent Almgren – „Chciałabym podziękować organizacjom członkowskim UEAPME za ich polityczne wsparcie i wkład merytoryczny ich ekspertów, bez których UEAPME nie przeprowadziłoby tych działań i nie byłoby tak skuteczne jak jest obecnie na szczeblu europejskim”.

Więcej informacji:
Osiągnięcia UEAPME (wersja PL): LINK
Osiągnięcia UEAPME (wersja EN):
LINK

* Komentarz ZRP: Prawo Unii Europejskiej określa minimalny wymiar urlopu macierzyńskiego, a państwa członkowskie mogą go wydłużać. W Polsce wymiar urlop macierzyńskiego jest większy niż minimum określone przez unijne prawodawstwo.