Przypominamy o potrzebie złożenia do 30 listopada oświadczenia w sprawie zamrożenia cen prądu w roku 2023

Do 30 listopada 2022 mali i średni przedsiębiorcy, w tym firmy jednoosobowe i szkoły powinni złożyć oświadczenie swoim dostawcom prądu o korzystaniu z maksymalnej ceny prądu w 785 zł/MWh, to jest 79 groszy/kWh. Jeżeli oświadczenie zostanie złożone do 30 listopada maksymalne ceny będą stosowane od 1 grudnia. Oświadczenie złożone po 30 listopada spowoduje, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Wzór oświadczenia znajduje się w linku rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska:
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000229901.pdf

Z informacjami odnośnie sposobu wypełnienia oświadczenia odbiorcy uprawnionego można zapoznać się na stronie:

https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/oswiadczenie-o-zamrozeniu-cen-pradu-trzeba-zlozyc-do-30-listopada-2022-jak-wypelnic-oswiadczenie-odbiorcy-uprawnionego-wzor-pge-tauron-energa-enea-pdf-online-aa-SDUC-sMLa-BTjb.html#wzor-oswiadczenia-odbiorcy-uprawnionego

Gwarantowana cena prądu w 2023 ma dotyczyć ceny dla odbiorców końcowych, niezależnie od tego, od kogo kupują energię.