Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Pałacu Prezydenckim

29 listopada 2022 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie miało miejsce dziesiąte plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Prezydenta RP Pana Andrzej Dudy.  Spotkanie poświęcone było przyszłości dialogu społecznego w Polsce. W spotkaniu wzięli udział członkowie Prezydium Rady Dialogu Społecznego, przedstawiciele strony rządowej, członkowie zasiadający w Radzie Dialogu Społecznego z ramienia organizacji pracowników i pracodawców, osoby zasiadające w Radzie z głosem doradczym oraz zaproszeni goście. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali Pan Jan Gogolewski – wiceprzewodniczący RDS, Prezes ZRP oraz Pan Jan Klimek, Pan Janusz Kowalski i Pan Janusz Piątek – Wiceprezesi ZRP.

Strona rządowa była reprezentowana przez: Wiceprzewodniczącą Rady Dialogu Społecznego Marlenę Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Annę Moskwę – Minister Klimatu i Środowiska, Waldemara Budę – Ministra Rozwoju i Technologii, Małgorzatę Jarosińską-Jedynak – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Marzenę Machałek – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Olgę Semeniuk-Patkowską – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Macieja Małeckiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych,  Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Grzegorza Witkowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Prezydent RP stwierdził, że „Rada Dialogu Społecznego ma teraz, także w zmaganiu się ze skutkami pandemii, fundamentalne znaczenie . Nie ma innej drogi, byśmy przeszli przez ten trudny okres, jak spokojny dialog na poziomie państwowym”. Zwrócił także uwagę na skutki wojny na Ukrainie, które – poprzez problemy z dostawami ropy, węgla i gazu oraz ich wysokie ceny – wpływają na cały rynek energetyczny.

Strona społeczna RDS przedstawiła propozycje zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego zwracając  uwagę na propozycję uregulowania obowiązku konsultacji projektów poselskich. Zdaniem strony społecznej byłaby to kluczowa zmiana dla realizacji zasady dialogu społecznego. Inne ważne zmiany to powołanie urzędu Generalnego Dyrektora ds. Dialogu Społecznego, kwestie dotyczące doregulowania przepisów dotyczących zmian  w  składzie Rady oraz powoływania jej przewodniczącego oraz wprowadzenie  przepisów y dotyczących obowiązku lustracyjnego członków RDS, jak również uregulowanie kwestii rozpatrywania opinii i stanowisk przekazywanych przez Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego.