Informacje nt. Funduszu Pożyczkowego oraz Funduszu Gwarancyjnego POIR

Dnia 7 listopada 2022 rok odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, podczas którego Instytucja Zarządzająca poinformowała o planowanym uruchomieniu środków POIR na wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami wojny na Ukrainie. Niewykorzystane środki i oszczędności w programie zostaną skierowane do Funduszu Pożyczkowego na realizacje pożyczki płynnościowej oraz Funduszu Gwarancyjnego na realizację gwarancji Biznesmax z dopłatą do oprocentowania. 

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat Funduszu Pożyczkowego oraz Funduszu Gwarancyjnego POIR:

Pożyczka płynnościowa POIR

Gwarancja Biznesmax z FG POIR