Przyjęcie programu prac Rady Dialogu Społecznego na 2023 rok

Informujemy, że Uchwała nr 61 Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2023 r. została przyjęta jednomyślnie przez Radę.

Program prac Rady w 2023 r.:

 1. Bezpieczeństwo energetyczne Polski:
 2. Raportowanie ESG.
 3. Rynek pracy w Polsce.
 4. Stan polskiej gospodarki.
 5. Spory zbiorowe pracy i rokowania zbiorowe – bieżące wyzwania.
 6. System wynagrodzeń i warunków zatrudnienia grup zawodowych reprezentujących sferę finansów publicznych.
 7. Zmiany w prawie pracy z uwzględnieniem BHP, w tym przegląd Konwencji MOP.
 8. Reforma zamówień publicznych.
 9. Przegląd systemu emerytalnego.
 10. Wsparcie budowy potencjału partnerów społecznych w ramach nowej pespektywy finansowej UE.
 11. Zmiany w zakresie finansowania i organizacji ochrony zdrowia.