Aplikacja mobilna PONTI – „Potencjał osób niepełnosprawnych to inwestycja” – CIOP-PIB

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w latach 2020-2022 realizowano zadanie pt. „Określenie potencjału osób niepełnosprawnych oraz możliwości wykorzystania go w przedsiębiorstwie.

Na podstawie uzyskanych wyników opracowano aplikację mobilną PONTI – „Potencjał osób niepełnosprawnych to inwestycja, która zawiera informacje nt. wspierania i lepszego wykorzystywania potencjału osób z niepełnosprawnościami w miejscu pracy w zakresie tego, co można zrobić bezpośrednio dla pracownika z niepełnosprawnością, jak i dla całego zespołu pracowniczego. Wartością dodaną aplikacji są odniesienia (przekierowania do strony internetowej CIOP-PIB) do innych opracowań CIOP-PIB wspierających pracodawców/ specjalistów BHP w organizacji pracy osób z niepełnosprawnościami.

Aplikacja PONTO jest do bezpłatnego pobrania w sklepach Google Play dla systemu Android oraz App Store dla systemu iOS.

Informacje o aplikacji znajdują się na stronie internetowej CIOP-PIB pod linkiem:

https://www.ciop.pl/wieloletni_v_etap