Przyjęcie gotówki grozi karą

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą za przyjęcie od klienta „żywej” gotówki może zostać ukarany. Narażeni na nią są ci biznesmeni, którzy w rozliczeniach z klientami biorą od nich gotówkę w wysokości powyżej 15 tys.euro. W myśl prawa przeprowadzanie takich transakcji wiąże się z dodatkowymi obowiązkami. W razie nie zastosowania się do nich przedsiębiorcy grozi  do trzech lat pozbawienia wolności oraz grzywna w wysokości 100.tys. zł..

 

Mówi o tym ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. nr 46 z 2010 r., poz.276 ze zm.). Przedsiębiorca regulujący płatności za wydany towar w gotówce w tej wysokości staje się „instytucją obowiązaną” z wymogiem wprowadzenia wewnętrznych procedur, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej, przeprowadzenia analizy ryzyka i niebawem i rejestrowania takich transakcji i przekazywania informacji o nich do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

 źródło:
gazeta podatkowa

21.10.2010