Przewodnik opracowywania norm przyjaznych MŚP gotowy

Europejskie organizacje normalizacyjne CEN i CENELEC zaakceptowały przewodnik zawierający wytyczne dla autorów norm europejskich, które mają im pomagać w opracowywaniu norm uwzględniających potrzeby mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Przewodnik powstał z inicjatywy Europejskiej Organizacji Rzemiosła oraz MŚP na rzecz Normalizacji (NORMAPME) i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), do których dołączył również Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC). Dokument został opracowany w ramach prac grupy roboczej CEN/CLC BT nr 208, z wykorzystaniem doświadczenia ponad 30 ekspertów europejskich ds. normalizacji, 11 krajowych organizacji normalizacyjnych oraz 7 krajowych organizacji przedsiębiorców. Prace trwały ponad rok.

Celem dokumentu jest podniesienie świadomości nt. zagadnień, które mają znaczenie dla MŚP i które są istotne dla procesu opracowywania norm. Inicjatywa była również próbą wyjścia naprzeciw problemowi niewystarczającej reprezentacji MŚP w pracach normalizacyjnych.

Przewodnik zawiera rekomendacje dla specjalistów opracowujących normy – dzięki nim będą oni mogli identyfikować zagadnienia, które są istotne z punktu widzenia potrzeb MŚP i które należy uwzględniać w procesie opracowywania norm. Dokument wymienia elementy, które są kluczowe przy tworzeniu przyjaznych MŚP norm (proponuje m.in. tzw. listę kontrolną – checklist)

Pełna treść dokumentu (w jęz. angielskim): LINK