Przegląd Piekarski i Cukierniczy: Związek Rzemiosła przeciw podwyżce VAT

„Jerzy Bartnik prezes Związku Rzemiosła Polskiego wyraził stanowczy sprzeciw wobec proponowanej przez rząd podwyżki stawki podatku VAT o 1 punkt procentowy oraz podniesienia wysokości składki rentowej” – czytamy w Przeglądzie Piekarskim i Cukierniczym.

„ZRP w piśmie skierowanym do premiera Donalda Tuska podaje, że Polska już ma najwyższą (22%) stawkę podatku VAT z sześciu największych krajów członkowskich Unii Europejskiej. W Niemczech jest 19%, we Francji 19,6%, w Wlk. Brytanii i we Włoszech 20%, a 18% w Hiszpanii. Dodaje przy tym, że nawet po podniesieniu w Niemczech, Wlk. Brytanii i Hiszpanii stawek VAT (średnio o 3%), są one niższe niż w Polsce.”

„Zdaniem ZRP, podwyżka VAT doprowadzi do wzrostu cen, czego skutkiem będzie spadek konsumpcji. Zmniejszą się dochody firm, przez co zostanie zahamowany wzrost gospodarczy i tempo wzrostu PKB. Podniesienie składki rentowej zwiększy, według ZRP, koszty pracy i koszty funkcjonowania przedsiębiorstw. Zmniejszą się wynagrodzenia netto i pracownicy będą domagać się wzrostu płac.”

‘W sytuacji, gdy niskie koszty pracy to nadal jeden z atutów polskich przedsiębiorców w stosunku do ich rywali z innych krajów UE, rząd powinien – podano w stanowisku Związku – dbać o zachowanie tego stanu. Spadek płac sprawi, że pracownicy będą wydawać mniej pieniędzy. W konsekwencji spowoduje to zahamowanie wzrostu gospodarczego kraju. Jednocześnie ZRP wskazuje, że starania rządu powinny być skierowane na przede wszystkim na ograniczanie wydatków publicznych. Wymieniając dziedziny, w jakich można to zrobić, twierdzi, że można w ten sposób obniżyć deficyt państwa bez konieczności podnoszenia podatków i apeluje o rezygnację z zaproponowanej podwyżki stawki VAT oraz jakichkolwiek prób zwiększenia składki rentowej.”

Więcej: ppic.pl
01.10.2010