Przegląd Piekarski i Cukierniczy: Świętokrzyskie Święto Chleba

„Z inicjatywy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Spożywczej w Kielcach oraz Muzeum Wsi Kieleckiej 13 czerwca w Parku Etnograficznym w Tokarni odbyło się II Świętokrzyskie Święto Chleba” – czytamy w Przeglądzie Piekarskim i Cukierniczym.

„W przepięknej scenerii dawnych drewnianych zabudowań polskiej wsi i w atmosferze zabawy zaprezentowano proces wypieku chleba oraz zmiany, jakie zachodziły w sposobie jego przygotowania na przestrzeni wieków.”

„II Świętokrzyskie Święto Chleba objął patronatem Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Prezes Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców.”

Więcej: ppic@ppic.pl
01.08.2010