Przegląd Piekarski i Cukierniczy: Kwalifikacje zawodowe

„Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie oferuje szkolenie oraz możliwość uzyskania zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych” – czytamy w Przeglądzie Piekarskim i Cukierniczy.

„W ramach programu zawody (piekarz, cukiernik i in.) zostaną podzielone na zadania zawodowe o łatwiejszym (odpowiadającym poziomowi czeladnika) i trudniejszym stopniu trudności (odpowiadającym poziomowi mistrzowskiemu).”

„Uczestnik wybiera, w obrębie jakich zadań zawodowych chciałby potwierdzić swoje kwalifikacje. W ramach programu odbywa się 16-godzinne szkolenie w trybie weekendowym oraz egzamin. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Każdy, kto z wynikiem pozytywnym zda egzamin, otrzyma certyfikat potwierdzający kwalifikacje w obrębie 3 zadań zawodowych, wystawiony przez firmę WYG International Sp. z o.o. we współpracy z Mazowiecką Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Wszelkie informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie www.zawodowiec.um.warszawa.pl.”

Więcej: cukiernictwo.elamed.pl
01.11.2010