Podziękowania za pomoc potrzebującym

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Zgorzelcu w otwartym liście do całego środowiska rzemieślniczego podziękował za pomoc zakładom rzemieślniczym dotkniętym powodziom w sierpniu tego roku.

W opinii Franciszka Wurszt, Starszego Cechu w Zgorzelcu „gest życzliwości oraz pomocna dłoń daje ludziom dotkniętym tym żywiołem wiarę oraz siłę do dalszego działania”. Niewątpliwie pomoc ze strony innych przedsiębiorców i organizacji pozwala podnieść się po tak ciężkich wydarzeniach.

Przypomnijmy, że tegoroczna powódź dotknęła nie tylko przedsiębiorstwa z regionu dolnośląskiego, ale również z województw zachodniej i południowej Polski. Zdaniem ekspertów skala zniszczeń oraz strat w tym roku jest znacznie wyższa w porównaniu powodzią z 1997 roku.

Treść listu w załączniku.