Przegląd Piekarski i Cukierniczy: Czy proponowane zmiany poprawią jakość kształcenia zawodowego

„Spotkania nauczycieli zawodu podczas finału Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz i Cukiernik we Wrocławiu są już tradycją. W tym roku zaproszono Jolantę Kosakowska, wicedyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego do przedstawienia założeń do reformy oświatowej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych zmian w jakości kształcenia zawodowego.”

„Pani Kosakowska bierze czynny udział w pracach nad kształtem zbliżającej się wielkimi krokami reformy oświaty (od 2012 roku), w tym oświaty zawodowej. Dowiedzieliśmy się, że już za dwa lata kształcenie w zawodówkach będzie zorganizowane tak, aby każdy uczeń dokończył realizację nauki z przedmiotów ogólnych rozpoczętych w gimnazjum, jednocześnie realizując kształcenie w wybranym zawodzie. Wszystkie zawody będą trzyletnie, a niektóre z nich zostaną podzielone na wyodrębnione kwalifikacje. Na spotkaniu dużo i długo dyskutowano nad możliwością ujednolicenia egzaminów końcowych, jednak pani Kosakowska poinformowała, że zostaną zachowane dotychczasowe kompetencje komisji egzaminacyjnych zarówno w Izbach Rzemieślniczych jak i w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych.”

Więcej: ppic.pl
1.06.2010