Kongres Rzemiosła Polskiego

Gościem specjalnym pierwszej części obrad był pełniący obowiązki Prezydenta RP, Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. W swoim przemówieniu Marszałek Sejmu zwrócił uwagę na znacznie mikro i małych przedsiębiorstw dla polskiej gospodarki oraz podkreślił rolę rzemiosła w kształceniu zawodowym i przygotowywaniu wykwalifikowanych kadr.

Kandydat na Prezydenta RP mówił o konieczności ograniczenia tak uciążliwej dla przedsiębiorców biurokracji, a także zapowiedział  powołanie Rady Gospodarczej, w której zasiedliby m.in. przedstawiciele środowiska rzemiosła i małej przedsiębiorczości.

Bronisław Komorowski razem z Prezesem Związku Polskiego Jerzym Bartnikiem wręczyli zasłużonym działaczom, przedsiębiorcom i organizacjom najwyższe rzemieślnicze odznaczenie „Szablę Kilińskiego”.

Wyróżnieni zostali: Profesor Andrzej Herman, Ryszard Kęcik, Krzysztof Hnat, Tadeusz Krzeszowiak, Stanisław Mądry, Krzysztof Oleksik, Stefan Rybicki, Jan Żukowski, Pan Florian Żwirek, Pan Włodzimierz Sokół, Cech Rzemiosł Różnych w Łukowie.

 

W drugiej części spotkania delegaci środowiska rzemieślniczego i przedsiębiorczości z całego kraju podsumowali miniony rok i podjęte przez ZRP działania. W omawianym okresie nasza organizacja musiała zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Był to czas wytężonej pracy i podejmowania licznych inicjatyw, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki i oświaty zawodowej. Obrady Kongresu zakończyło nakreślenie planu na następny rok oraz sformułowanie wspólnego stanowiska.