Przegląd Koniński: Spotkanie z tradycją – Dożynki

„22 sierpnia w Sompolnie odbyty się barwne dożynki w ramach projektu pt „Z tradycją ku rozwojowi Gminy Sompolno”, ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu EX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Wydarzenie to było podsumowaniem projektu prowadzonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie.” – czytamy w Przeglądzie Konińskim.

„Uroczystości, jak co roku, rozpoczęty się mszą świętą dziękczynną w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny. Korowód dożynkowy ruszył spod kościoła, a trasa wiodła ulicami Kościelną, Kaliską poprzez plac Wolności i 11 Listopada na plac dożynkowy. Malowniczy pochód otwierały piękne konie ze stylowo ubranymi jeźdźcami. Później prezentowały się poczty sztandarowe, grupy wieńcowe i przedstawiciele sołectw, ukazując dorobek tegorocznych zbiorów w postaci bochnów chleba, płodów ziemi i miodu. Bryczkami i wozem jechali zaproszeni goście i gospodarze miasta. Mogliśmy podziwiać rozśpiewane zespoły artystyczne ubrane w narodowe i regionalne stroje z różnych stron Polski. Pochód maszerował przy dźwiękach sompoleńskiej orkiestry dętej.”

„Część oficjalną dożynek rozpoczęto hymnem państwowym i pięknym polonezem wykonanym w strojach Księstwa Warszawskiego przez zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Wrzesińska. Następnie mogliśmy obejrzeć obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Dębowiacy”. Starostowie dożynek przekazali chleb na ręce gospodarza miasta – burmistrza Tadeusza Słodkiewicza, z prośbą by dzielił go sprawiedliwie. Połamanym bochnem dzielili się wszyscy zgromadzeni.”

Więcej: Przegląd Koniński
31.08.2010